Dans

Flow dance company uppträder på tomatkarnevalen 2022

Undervisning i dans

Musikinstitutet Legato erbjuder grundläggande konstundervisning inom dans.
Hemsida: https://www.legato.fi/sv/om_oss/dansundervisning/

Närpes vuxeninstitut erbjuder dansundervisning och kurser inom sin verksamhet.
Hemsida: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/

Flow Dance Company erbjuder dansundervisning för barn och unga både regelbundet med lektioner veckovis och under helgkurser och workshops.
Hemsida: https://flowdancecompany.com/