Veterinärtjänster

Kor vid vattnet
Kor vi vattnet

Veterinärtjänster inom området ordnas av Västkustens miljöenhet. Mottagningar finns i Malax, Pörtom och Kristinestad.

Veterinärerna har telefontid varje dag kl 8-9. Vid brådskande fall efter kl 16 ska man ringa till den kontaktuppgifter till jourhavande veterinären

Under denna länk finns veterinärernas kontaktuppgifter

Södra områdets veterinärjour

Smådjur vardagar kl 16-22 0600 399 199

Smådjur vardagar kl 22-08 0600 418 823 (Evidensia)

Smådjur helg kl 08-22 0600 399 199

Smådjur helg kl 22-08 0600 418 823 (Evidensia)

Stordjur vardagar kl 16-08 0600 399 199

Stordjur helg (dygnet runt) 0600 399 199