Miljö

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning. 

Västkustens miljöenhets hemsida

Epost: miljoenheten@korsholm.fi

Avdelningen i Närpes:

Chef för miljövården  Anna-Maria Mattfolk 050 336 5013
Livsmedel Ann-Charlotte Westerdahl 050 409 9354
Hälsoskydd  Maria Nylund 050 549 6046
Miljövård Linda Nordmyr 044 727 1263
Miljövård Linn Groop 044 424 9154

Veterinär Liisa Schreibmaier telefontid kl 8–9, tfn 0400 261 667.  I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.

Avfallshantering

OY Botniarosk Ab

Gemensam avfallsnämnd

Kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Oy Botniarosk Ab ansvarar för avfallshanteringen.