Miljö

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning. 

Västkustens miljöenhets hemsida

Epost: miljoenheten@korsholm.fi

Avdelningen i Närpes:

Chef för miljövården  Anna-Maria Mattfolk 050 336 5013
Livsmedel Danielle Lindén 040 579 8521
Hälsoskydd  Maria Nylund     050 549 6046
Miljövård Linda Nordmyr (ti-fre) 044 727 1263
Miljövård Linn Groop 044 424 9154

Veterinär Liisa Schreibmaier telefontid kl 8–9, tfn 0400 261 667.  I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.

Avfallshantering

OY Botniarosk Ab

Gemensam avfallsnämnd

Kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Oy Botniarosk Ab ansvarar för avfallshanteringen.