Avdelningen för teknik och samhällsbyggande

Grahn EddTeknisk direktörAvdelningschef
Föredragande i tekniska nämnden
Stadens byggnadsverksamhet
Stadens skogar
Maris CarinaKanslistSekreterare i tekniska nämnden
Löner, register, fakturering
Hall HansFastighetsingenjörStadens byggnader, reparation och underhåll
Ingves Stig-ErikVägmästareStadens gator, parker, friluftsområden och idrottsplaner
Ellfolk DanielProjektingenjörStadens byggprojekt
Vehkoja SonjaStädarbetsledareStadens städfunktioner
Grönberg Maj-BrittKosthållschefStadens köksfunktioner
Norras CarinaKanslistLöner, fakturering
Sjöström AnnaUpphandlingschefUpphandling, kontrakt, avtal