Närpes Idrottshall

Närpes Idrottshall Ab äger och driver bollhallen som är det senaste tillskottet på Mosedals idrottsområde. Hallen, som är av övertryckstyp, reses på hösten och tas ned på våren. Under sommaren tjänar konstgräset som en normal fotbollsplan. Närpes Idrottshall ab ägs av Närpes stad till cirka 65%.