Aktuellt
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Aktuellt
16.11.2018

Tisdagen den 20.11 kl. 18:30-19:30 ordnas ett öppet info- och diskussionstillfälle för allmänheten i ungdomsgårdens Alberts utrymme (Närpesvägen 35)

Lediga jobb
Vi söker en vikarie som sjukskötare eller hälsovårdare inom öppen sjukvård för tiden 2.1 - 31.8.2019. Heltidsarbete 38h 45min/vecka. Öppen sjukvård vid Närpes HVC innefattar vårdarbete inom vårdbedömning, akut-, läkar- och vårdarmottagning.
Evenemang
01.12.2018 08:30 till 11:15
Kom och pyssla tillsammans med ditt barn eller barnbarn!
Aktuellt
09.11.2018

Närpes stad stöder studerandes examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn.

Aktuellt
08.11.2018

Transport av varor från Vasa centralsjukhus centrallager via Närpes hvc:s centrallager till vård- och omsorgsavdelningens enheter längs Vasavägen.

 

Aktuellt
07.11.2018

Vid den gemensamma ledningsgruppens för utredning av en kommunsamman­slagning av Kaskö och Närpes städer möte igår kom man överens om att utrednings­arbetet fortsätter till mitten av nästa år. ​

Evenemang
19.11.2018 18:00 till 19:30
Föreläsning om den värsta humanitära katastrofen i Finlands moderna historia
Lediga jobb
Kom till Närpes och arbeta som LÄKARE vid hälsovårdscentralen.
Evenemang
09.12.2018 11:00 till 14:00
Julmarknad för alla.
Aktuellt
24.10.2018

Vid en samservicebyrå tar man emot och ger ut handlingar, ger råd om hur ett ärende inleds och om behandlingen av ärenden samt användarstöd för elektroniska tjänster.

Aktuellt
23.10.2018

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

Aktuellt
17.10.2018

Vaccinationstillfällen utan tidsbokning (drop-in)

Aktuellt
16.10.2018

PRESSMEDDELANDE 15.10.2018  

Aktuellt
08.10.2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för Österbottens försök.

Aktuellt
01.10.2018

Natursköna tomter på Johannesberg södra bostadsområde erbjuds till försäljning.

Evenemang
17.11.2018 11:00 till 14:00
Julöppning
Evenemang
08.12.2018 14:00 till 14:45
En rolig, och musikalisk pjäs om de goda vännerna och deras äventyr. Efter föreställningen sång med Apan Anders.
Aktuellt
20.09.2018

Pressmeddelande
Den gemensamma ledningsgruppen för utredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

Lediga jobb

Kompetenskrav: legitimerad tandläkare i Finland och tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Befattningen är på heltid (38,25 h/vecka). Ansökningarna behandlas vartefter de anländer.

Lediga jobb
På tandvården arbetar 4 tandläkare, 5 tandskötare och 1 munhygienist. Mottagningar finns på Närpes HVC samt på Mosebacke skolcentrum.