Kungörelser

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.2.2024 - 18.3.2024

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 12.2.2024 - 12.3.2024

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 6.2.2024 - 15.3.2024
Visa alla kungörelser

Lediga jobb

Klasslärare med initialplacering vid Mosebacke skola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår tjänsten som klasslärare från den 1.8.2024. Initialplacering för tjänsten är Mosebacke skola.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår tjänsten som klasslärare från den 1.8.2024. Initialplacering för tjänsten är Mosebacke skola.

Vill du arbeta i en kommun med passligt stora undervisningsgrupper, en god timresurs och en välutvecklad specialundervisning? Önskar du få stöd av kunniga kolleger och erfarna skolgångshandledare? Värdesätter du en god arbetsgemenskap, möjlighet till fortbildning och personalförmåner? Då är Närpes stad den arbetsgivare du söker!

Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker! Tillsammans med rektor och övrig personal i skolan ser vi framemot att få en kollega som är nyfiken, öppen och motiverad. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga, ta ansvar och bli självständiga samt visa hänsyn och kunna samarbeta.

Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Prövotiden för tjänsten är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Kulturansvarig

Nämnden för fritid och fri bildning söker en kulturansvarig.

Den kulturansvariga organiserar och leder stadens kulturverksamhet. Kulturansvariga upprätthåller kontakterna till kulturföreningar och organisationer samt utvecklar stadens kulturliv tillsammans med dessa. Den kulturansvariga genomför projekt i stadens regi eller tillsammans med andra aktörer. Verksamheten skapar en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet på orten. Det största årligen återkommande evenemanget är Tomatkarnevalen. Inom sitt arbetsområde planerar och administrerar den kulturansvariga verksamheten vid kultursalen och konsthallen i Mittistan-huset. Kulturansvariga upprätthåller kontakter till de finlandssvenska fonderna och stiftelserna.

Den kulturansvariga handhar personalärenden i enlighet med förvaltningsstadgan för Närpes stad. Kulturansvariga är förman för Närpes skolmusikkårs musikledare. Kulturansvariga fungerar som fritidsdirektörens ersättare som föredragande i nämnden för fritid och fri bildning om direktören är jävig eller annars förhindrad.

Vi söker en person med god ledarskapsförmåga, god omdömesförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kunskaper om kultur och kundservice, förmåga till självständigt arbete, goda datakunskaper och stort intresse för utvecklande av stadens kulturliv.

Tidsperiod: tillsvidareanställning 100% från 1.4.24. eller enligt överenskommelse.

Behörighet: Lämplig högskoleexamen.

Språkkunskaper: Utmärkta i svenska, muntligt och skriftligt. Goda i finska.

Lön enligt AKTA.

Den valda skall innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

På basis av behörighet och meriter kallas sökande till intervju den 18.3 alt. 19.3 (eftermiddag).

Ansökningstid: 29.2.24-15.3.24 kl. 9.00

Timlärare med initialplacering Västra Närpes skola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår tjänsten som timlärare från den 1.8.2024. Initialplacering för tjänsten är Västra Närpes skola.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår tjänsten som timlärare från den 1.8.2024. Initialplacering för tjänsten är Västra Närpes skola.

Vill du arbeta i en kommun med passligt stora undervisningsgrupper, en god timresurs och en välutvecklad specialundervisning? Önskar du få stöd av kunniga kolleger och erfarna skolgångshandledare? Värdesätter du en god arbetsgemenskap, möjlighet till fortbildning och personalförmåner? Då är Närpes stad den arbetsgivare du söker!

Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker! Tillsammans med rektor och övrig personal i skolan ser vi framemot att få en kollega som är nyfiken, öppen och motiverad. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga, ta ansvar och bli självständiga samt visa hänsyn och kunna samarbeta.

Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Prövotiden för tjänsten är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Timlärare, initialplacering Närpes högstadieskola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som timlärare i huvudsyssla i olika ämnen bl.a. företagsamhet för tiden 1.8.2024-31.07.2025. Initialplacering för tjänsten är Närpes högstadieskola.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som timlärare i huvudsyssla i olika ämnen bl.a. företagsamhet för tiden 1.8.2024-31.07.2025. Initialplacering för tjänsten är Närpes högstadieskola.

Vill du arbeta i en kommun med passligt stora undervisningsgrupper, en god timresurs och en välutvecklad specialundervisning? Önskar du få stöd av kunniga kolleger och erfarna skolgångshandledare? Värdesätter du en god arbetsgemenskap, möjlighet till fortbildning och personalförmåner? Då är Närpes stad den arbetsgivare du söker!

Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker! Tillsammans med rektor och övrig personal i skolan ser vi framemot att få en kollega som är nyfiken, öppen och motiverad. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga, ta ansvar och bli självständiga samt visa hänsyn och kunna samarbeta.

Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Prövotiden för tjänsten är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Timlärare, initialplacering Närpes högstadieskola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2024-31.07.2025. Initialplacering för tjänsten är Närpes högstadieskola.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2024-31.07.2025. Initialplacering för tjänsten är Närpes högstadieskola. I tjänsten ingår undervisning i biologi, geografi samt livsåskådning.

Vill du arbeta i en kommun med passligt stora undervisningsgrupper, en god timresurs och en välutvecklad specialundervisning? Önskar du få stöd av kunniga kolleger och erfarna skolgångshandledare? Värdesätter du en god arbetsgemenskap, möjlighet till fortbildning och personalförmåner? Då är Närpes stad den arbetsgivare du söker!

Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker! Tillsammans med rektor och övrig personal i skolan ser vi framemot att få en kollega som är nyfiken, öppen och motiverad. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga, ta ansvar och bli självständiga samt visa hänsyn och kunna samarbeta.

Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Prövotiden för tjänsten är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Visa alla lediga jobb

Kommande evenemang

Se alla evenemang
lördag 2.3.2024
Evenemangets bild: Cha cha chans ti skratt

Cha cha chans ti skratt

lördag 2.3.2024
Böle UF
onsdag 3.7.2024
Evenemangets bild: Tomatkarnevalen 2024

Tomatkarnevalen 2024

onsdag 3.7.2024
Närpes