Aktuellt
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Aktuellt
14.08.2018

Lördagen den 7.9 utser ungdomsfullmäktige årets ungdom.

Evenemang
08.09.2018 11:00 till 17:00
09.09.2018 11:00 till 17:00
Karin Lipkin-Forsén, Karins ateljé, deltar i öppna ateljéer evenemanget Konstrundan.
Evenemang
07.09.2018 16:00 till 23:00
Skörde- och matmarknad, kulturprogram och aktivieter för barn
Aktuellt
06.08.2018

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering.

Lediga jobb
Sjukskötare till Hemvården Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår moderskapsvikariat för sjukskötare, pool 50% ( med möjlighet till tilläggstimmar upp till 100% ) till hemvården i Närpes från 1.9.2018 till 18.5 2019
Evenemang
08.09.2018 21:00 till 02:00
Vi återvänder för en kväll till det ljuva 80-talet
Evenemang
02.08.2018 20:00 till 21:00
09.08.2018 20:00 till 21:00
16.08.2018 20:00 till 21:00
23.08.2018 20:00 till 21:00
Musik i augustikvällen i Pörtoms kyrka
Aktuellt
29.07.2018

Ansökan om miljötillstånd för stenbrott, flyttbar stenkross samt marktäktstillstånd för tagande av stenmaterial, Pellfolks Transport Kb i Töjby by, Närpes

Aktuellt
12.07.2018

Västkustens miljöenhet, avdelningen i Närpes har behandlat följande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt miljöskyddslagens (527/2014) 118 §:

Aktuellt
15.06.2018

Beredningen av österbottens organisationsdelegation fortsätter

Aktuellt
06.06.2018

Måndagen den 11 juni klockan 16.00 bjuds allmänheten in till ett informationstillfälle om Kaskö-Närpes fusionsutredning.

Aktuellt
05.06.2018

DEL 1
NULÄGESANALYS OCH FRAMTIDSSCENARIER

Göran Honga 30.05.2018

Lediga jobb

Kompetenskrav: legitimerad tandläkare i Finland och tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Befattningen är på heltid (38,25 h/vecka). Ansökningarna behandlas vartefter de anländer.

Aktuellt
25.05.2018

PRESSMEDDELANDE 17.5.2018

Lediga jobb
På tandvården arbetar 4 tandläkare, 5 tandskötare och 1 munhygienist. Mottagningar finns på Närpes HVC samt på Mosebacke skolcentrum.
Aktuellt
15.05.2018

Invånarnas åsikter och erfarenheter är en viktig utgångspunkt vid utarbetandet av planen.

Lediga jobb
Är du intresserad av att göra kortare vikariat/inhopp inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller matservice. Lämna gärna in en öppen ansökan till vikariat där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med.
Lediga jobb
Hittar du ingen ledig arbetsplats att söka hos oss just nu?