Kungörelser

Framläggande av handlingar tillsammans med programmet för miljökonsekvensbedömning till påseende, Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark / Ympäristövaikutusten arviointiohjelman asiakirjojen nähtävilläpito, Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva

Framläggande av handlingar tillsammans med programmet för miljökonsekvensbedömning till påseende, Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark / Ympäristövaikutusten arviointiohjelman asiakirjojen nähtävilläpito, Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 19.9.2023 - 19.10.2023
Visa alla kungörelser

Lediga jobb

Personal inom småbarnspedagogik

Är du intresserad av att jobba på daghem?
Vi söker kontinuerligt vikarier och inhoppare för kortare och längre perioder. Lämna in en öppen ansökan och berätta om dig själv, din utbildning, dina kunskaper och erfarenhet av att jobba med barn.

Arbetstiden varierar enligt våra olika öppethållningstider på daghemmen. Examen inom branschen räknas som merit, men det är inget måste. Arbetserfarenhet samt lämplighet för uppgiften tas i beaktande. Vi söker ansvarsfulla, glada och positiva personer med god samarbetsförmåga.


Ansökningshandlingar inlämnas via www.kuntarekry.fi.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Teknisk direktör

Närpes stad lediganslår tjänsten som teknisk direktör.

Tekniska direktören leder avdelningen för teknik och samhällsbyggnad, ger ansvar och stöder personalen. Avdelningen omfattar allmän teknisk verksamhet, byggnader, trafikleder, idrotts- och grönområden, byggnadstillsyn, upphandling, mat- och städservice samt mätning och planläggning. Tekniska direktören har det övergripande ansvaret för byggnation och saneringar och samarbetar med stadens koncernbolag. Tekniska direktören är föredragande i tekniska nämnden, medlem i stadens ledningsgrupp och en av nyckelpersonerna i utvecklingen av staden.

Behörighetskrav och meriter:
- Lämplig högskolexamen eller motsvarande inom det tekniska området, kompetens inom byggnation ses som merit
- Mycket god ledarskapsförmåga
- God organisationsförmåga och erfarenhet av förvaltning
- God förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska. Övriga språkkunskaper kan ses som merit
- Kännedom om lagstiftning och juridik inom det tekniska området ses som merit

Av sökanden förutsätter vi:
- Utmärkt förmåga att samarbeta med olika människor och värdesätta olika typer av kompetens
- Inkluderande, tydlig och saklig ledarskapsstil
- God förmåga att prioritera och se möjligheter
- God kommunikativ förmåga i relation till varierande målgrupper

I gengäld erbjuder vi dig ett varierande arbete i en gemenskap präglad av arbetsglädje och genuint engagemang.

Intervjuer hålls i huvudsak 12.10 och vid behov även 13.10

Tjänsten som teknisk direktör är tillsvidare. Jobbet inleds enligt överenskommelse, men gärna så fort som möjligt. Lön enligt AKTA. Prövotid om 6 månader tillämpas. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det görs genom att elektroniskt bifoga kopia av betyg och andra eventuella intyg. Bristfällig ansökan beaktas inte. Godtagbart läkarintyg bör uppvisas innan arbetet inleds.

Ämneslärare i engelska, Närpes högstadieskola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som ämneslärare i engelska för tiden 1.1.2024-31.7.2024.

Är du nyfiken, öppen och motiverad? Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker!

Tillsammans med rektor och de övriga lärarna i skolan ser vi framemot att få en kollega som har en gedigen pedagogisk grund, som har en god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt med elevgrupperna och axla det helhetsansvar som arbetet förutsätter. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi förutsätter även att du är förtrogen med modern teknik som används i undervisningen. Som ny lärare kan vi erbjuda dig stöd av mer erfarna kolleger så att den första lärartiden blir en positiv upplevelse. Du har möjlighet att delta i planerandet och utvecklandet av skolans verksamhet. Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Prövotiden för tjänsten är 3 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Administratör

Fritidsavdelningen vid Närpes stad lediganslår ett vikariat som administratör, 60%, vid musikinstitutet Legato.
Anställningen inleds så snart som möjligt och pågår till 31.10.23. Det finns möjlighet att vikariatet förlängs.

Behörighet: merkonomexamen eller motsvarande andra stadiets utbildning.

De huvudsakliga uppgifterna:
Vi erbjuder mångsidigt byråarbete där arbetsuppgifterna bl.a. består av löneräkning, ekonomiuppgifter, administrativa kanslirutiner, kundbetjäning samt att handha praktisk verksamhet vid musikinstitutet. Musikinstitutet Legatos kansli är placerat i Yttermark.

Vi värdesätter IT-färdigheter, flexibilitet samt god samarbetsförmåga.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA.

Ansökningar via Kuntarekry www.kuntarekry.fi

Ansökningarna beaktas vartefter och vikariatet besätts så snart det är möjligt. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopior av dina betyg och eventuella andra intyg.

Visa alla lediga jobb

Kommande evenemang

Se alla evenemang
lördag 7.10.2023
Evenemangets bild: Organic growth trio plays Chick Corea

Organic growth trio plays Chick Corea

lördag 7.10.2023
Frans Henriksonssalen
söndag 10.12.2023

Fagerös julmarknad

söndag 10.12.2023
Fagerö folkpark
torsdag 23.11.2023
Evenemangets bild: Rut och Ragnar – Wasa Teater i Frans Henriksonssalen

Rut och Ragnar – Wasa Teater i Frans Henriksonssalen

torsdag 23.11.2023
Frans Henriksonssalen
lördag 2.12.2023

Jul i Öjskogparken

lördag 2.12.2023
Öjskogsparken, Kyrkvägen 23, 64200 Närpes