19.11.2019

Stadsfullmäktige i Närpes beslöt på måndag kväll att godkänna en sammanslagning av Närpes stad och Kaskö stad i enlighet med det i utredningen om kommunsammanslagning upprättade sammanslagningsavta

15.11.2019

Postutdelningen berörs av en strejk som inleddes 11.11 och uppskattas pågå under två veckor fram till 24.11.

11.11.2019

Enligt 27 § i markanvändnings- och byggförordningen meddelas att under tiden 11.11-10.12.2019 finns till påseende förslag till ändring av detaljplan för del av Högback Södra industriområde.

11.11.2019

Följande grupper har rätt till avgiftsfri influensavaccinering:

•    Alla som fyllt 65 år

07.11.2019

Det öppnades en namntävling  till att hitta ett passande namn för Närpes servicecenters nya lunchrestaurang i slutet av sommaren.

05.11.2019

Vård och omsorgsnämnden i Närpes upphandlar servicetrafik inom Närpes stad för åren 2020-2021: