Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Övrigt aktuellt

27.09.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
23.11.2022
Närpes stad begär anbud på byggnads-, ventilations-, VS-, el- och automationstekniska arbeten för...
04.11.2022
Under tiden 4.11-20.12.2022 är planutkast och MKB för Bredåsen vindkraftpark till påseende.
01.11.2022
På grund av anläggningsarbeten på parkeringen öster om Mosebacke skolområde ändras trafiken på...