Aktuellt
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Evenemang
11.02.2018 15:00
Motionsjippo till förmån för Närpes Sjukvårdsfond.
Evenemang
22.02.2018 20:30 till 22:00
Kjell Wickman
Evenemang
12.02.2018 20:30 till 22:00
Anna Söderback
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som timlärare i matematik vid Närpes gymnasium från den 1.8.2018 (såvida stadsstyrelsen inrättar tjänsten den 23.1).
Aktuellt
19.01.2018

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för föreningsverksamhet att sökas enligt följande:

1. Verksamhets- och driftsbidrag för idrottsverksamhet.

Aktuellt
19.01.2018

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas ett andra val söndagen den 11 februari. Vallokalerna är öppna mellan kl. 9.00 och 20.00

Evenemang
08.02.2018 20:30 till 22:00
Kjell Wickman
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som klasslärare (0064) med initialplacering vid Stenbackens skola från den 1.8.2018. Stenbackens skola finns i centrum och ha inkommande läsår 125 elever i åk 1-6. Därtill kommer en förskola och eftis.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som klasslärare (0059) med initialplacering vid Mosebacke skola från den 1.8.2018. Mosebacke skola finns i centrum och ha inkommande läsår 150 elever i åk 1-6. Därtill kommer en förskola och eftis.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som timlärare med initialplacering vid Pörtom skola från den 1.8.2018. Pörtom skola har inkommande läsår 48 elever i åk 1-6. Därtill kommer en förskola och eftis.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som klasslärare (0057) med initialplacering vid Mosebacke skola från den 1.8.2018. Mosebacke skola finns i centrum och har inkommande läsår 150 elever i åk 1-6. Därtill kommer en förskola och eftis.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i fysik och matematik (0409) vid Närpes gymnasium från den 1.8.2017.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som klasslärare (0058) med initialplacering vid Mosebacke skola från den 1.8.2018. Mosebacke skola finns i centrum och ha inkommande läsår 150 elever i åk 1-6, Därtill kommer en förskola och eftis.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i musik (0029) gemensam för Närpes högstadieskola, Närpes gymnasium och Legato från den 1.8.2018.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap (0026) gemensam för Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium från den 1.8.2018. Tjänsten är i dagsläget utformad så att de flesta undervisningstimmarna innehåller gymnastik för flickor.
Lediga jobb
Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap (0025) gemensam för Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium från den 1.8.2018. Tjänsten är i dagsläget utformad så att de flesta undervisningstimmarna innehåller gymnastik för pojkar.
Evenemang
08.02.2018 19:00 till 23:0012.02.2018 19:00 till 21:30
Gun-Britt Strandholm-Genberg
Evenemang
15.02.2018 20:00 till 22:00
Nils-Johan Englund
Evenemang
29.01.2018 21:00 till 23:00
Anders Norrback
Evenemang
25.01.2018 20:30 till 22:00
Jan-Erik Widjeskog
Aktuellt
04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Evenemang
03.01.2018 20:00 till 04.01.2018 00:0004.01.2018 11:00 till 05.01.2018 00:0005.01.2018 11:00 till 06.01.2018 00:0006.01.2018 14:00 till 07.01.2018 00:0008.01.2018 11:00 till 09.01.2018 00:0009.01.2018 11:00 till 10.01.2018 00:0010.01.2018 11:00 till 11.01.2018 00:0011.01.2018 11:00 till 12.01.2018 00:0012.01.2018 11:00 till 13.01.2018 00:0013.01.2018 14:00 till 14.01.2018 00:0015.01.2018 11:00 till 16.01.2018 00:0016.01.2018 11:00 till 17.01.2018 00:0017.01.2018 11:00 till 18.01.2018 00:0018.01.2018 11:00 till 19.01.2018 00:0019.01.2018 11:00 till 20.01.2018 00:0020.01.2018 14:00 till 21.01.2018 00:0022.01.2018 11:00 till 23.01.2018 00:0023.01.2018 11:00 till 24.01.2018 00:0024.01.2018 11:00 till 25.01.2018 00:0025.01.2018 11:00 till 26.01.2018 00:0026.01.2018 11:00 till 27.01.2018 00:0027.01.2018 14:00 till 28.01.2018 00:0029.01.2018 11:00 till 30.01.2018 00:0030.01.2018 11:00 till 31.01.2018 00:0031.01.2018 11:00 till 01.02.2018 00:00
Konstklubbens vinterutställning
Evenemang
20.02.2018 18:30 till 22:30
LOVISA ”LOFSAN” SANDSTRÖM
Aktuellt
29.12.2017

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.

Aktuellt
28.12.2017

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren.
Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

Aktuellt
22.12.2017

Närpes stads tjänster finns i fortsättningen också i den förnyade riksomfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi är en nättjänst genom vilken du hittar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag.

Anslag

Enligt § 30 i MBF meddelas att under tiden 21.12.2017 – 26.1.2018 finns till

allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2

  • utkast till ändring av  delgeneralplan för Pjelax-Böle vindkraftpark
  • utkast till ändring av delgeneralplan för Kalax vindkraftpark
Aktuellt
21.11.2017

Närpes stad har erhållit en utmärkelse från Finlands Unicef: Påverkare för barnets rättigheter 2017.

Lediga jobb
Är du intresserad av att göra kortare vikariat/inhopp inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller matservice. Lämna gärna in en öppen ansökan till vikariat där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med.
Lediga jobb
Hittar du ingen ledig arbetsplats att söka hos oss just nu?