Kungörelser

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 13.5.2024 - 18.6.2024
Visa alla kungörelser

Lediga jobb

Handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet

Är du intresserad att arbeta som handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet

Närpes stad anställer en handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet fr.o.m. 7.8.2024. Arbetet som handledare är 38,25 h/vecka.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångshandledare) eller motsvarande krävs för uppgiften. Om du inte har examen men ändå är intresserad av att jobba som handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet så ta kontakt!

En kopia av behörighetsgivande betyg ska bifogas ansökan.

Den som valts till arbetet bör inom en månad uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 och ett godtagbart läkarintyg över lämplighet för att valet ska vinna laga kraft.

En prövotid på 6 månader tillämpas.

Handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet

Är du intresserad att arbeta som handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet

Närpes stad anställer en handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet fr.o.m. 7.8.2024. Arbetet som handledare är 38,25 h/vecka.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångshandledare) eller motsvarande krävs för uppgiften. Om du inte har examen men ändå är intresserad av att jobba som handledare inom skolgång, morris/eftisverksamhet så ta kontakt!

En kopia av behörighetsgivande betyg ska bifogas ansökan.

Den som valts till arbetet bör inom en månad uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 och ett godtagbart läkarintyg över lämplighet för att valet ska vinna laga kraft.

En prövotid på 6 månader tillämpas.

Visa alla lediga jobb

Kommande evenemang

Se alla evenemang
lördag 8.6.2024
Evenemangets bild: Närpes blomstrar

Närpes blomstrar

lördag 8.6.2024
olika platser i centrum-högback-kåtnäs
tisdag 30.7.2024

St. Olavsvandring vid Närpes kyrkar

tisdag 30.7.2024
tisdag 23.7.2024

Gravgårdsvandring i Pörtom

tisdag 23.7.2024
Begravningsplatsen i Pörtom, Skolvägen 73.
tisdag 16.7.2024

Kyrkogårdsvandring vid Närpes kyrka

tisdag 16.7.2024
Kyrkogården vid Närpes kyrka
tisdag 9.7.2024

Kyrkogårdsvandring vid Närpes kyrka med guidning på finska

tisdag 9.7.2024
tisdag 2.7.2024

Vandring på Yttermark gravgård

tisdag 2.7.2024
Vettmossvägen
torsdag 25.7.2024

Utfärd till Bergö

torsdag 25.7.2024
Avgång i Närpes, besöket gäller Bergö
fredag 5.7.2024

Israel-weekend

fredag 5.7.2024
torsdag 8.8.2024

Mangsveckan

torsdag 8.8.2024
lördag 3.8.2024

Sommarfest vid Norrnäs paviljong

lördag 3.8.2024
Norrnäs paviljong