Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Övrigt aktuellt

27.09.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
26.09.2022
Känner du en ungdom i åldern 14 - 25 år som är värd titeln årets ungdom? Någon som gjort något bra...
Byarundan
21.09.2022
Närpes stads politiska ledning anordnar diskussionsmöten med invånarna i: Yttermark, Yttermark...
12.09.2022
Vattnet behöver inte längre kokas inom Pörtom vattenandelslags distributionsområde. Vattnet...
19.08.2022
Simhallen öppnar måndag 22.8 och har öppet för allmänheten måndag - fredag kl 16-21 lördag kl 9-16...