Aktuellt
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Aktuellt
15.12.2017

Närpes stads tjänster finns i fortsättningen också i den förnyade riksomfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi är en nättjänst genom vilken du hittar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag.

Lediga jobb
Välkommen att arbeta som vikarierande speciallärare i Pjelax skola för tiden 2.1-3.6.2018.
Aktuellt
21.11.2017

Närpes stad har erhållit en utmärkelse från Finlands Unicef: Påverkare för barnets rättigheter 2017.

Lediga jobb
Är du intresserad av att göra kortare vikariat/inhopp inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller matservice. Lämna gärna in en öppen ansökan till vikariat där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med.
Lediga jobb
Hittar du ingen ledig arbetsplats att söka hos oss just nu?