17.05.2019

Ungdomsfullmäktige söker nya medlemmar.

Är du 14-20 år och intresserad av frågor som rör ungdomarna i Närpes?

17.05.2019

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuk

16.05.2019

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområden och röstningsställen i Närpes är följande:

15.05.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för en utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer har sammanträtt 15 gånger.

06.05.2019

Två torgbodar vid Närpes torg hyrs ut till intresserade.

06.05.2019

Två fastigheter i Knåpnäs och Överträsk by erbjuds till försäljning.

03.05.2019

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för barn och ungdomsverksamhet att sökas.
Understöd kan beviljas för ledd verksamhet som direkt riktar sig till barn och unga.

26.04.2019

Under tiden 26.4-27.5.2019 finns ett antal planförslag till påseende