18.01.2019

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för föreningsverksamhet att sökas enligt följande:

1. Verksamhets- och driftsbidrag för idrottsverksamhet.

17.01.2019

Natursköna tomter på Johannesberg södra bostadsområde erbjuds till försäljning.

09.01.2019

I Österbotten har vi ett försök med personlig budget som en del av service för personer över 55 år. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

09.01.2019

Vid en samservicebyrå tar man emot och ger ut handlingar, ger råd om hur ett ärende inleds och om behandlingen av ärenden samt användarstöd för elektroniska tjänster.

09.01.2019

Vård- och omsorgsavdelningen i Närpes stad begär anbud på tvätteritjänster för tiden 1.5.2019 – 31.12.2020 enligt nedanstående.

07.12.2018

THL (institutet för hälsa och välfärd) uppmanar ovaccinerade personer eller personer med bristfälligt vaccinationsskydd att komplettera sitt skydd mot mässling.

07.11.2018

Vid den gemensamma ledningsgruppens för utredning av en kommunsamman­slagning av Kaskö och Närpes städer möte igår kom man överens om att utrednings­arbetet fortsätter till mitten av nästa år. ​

23.10.2018

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes servicecenter.