19.02.2019

Närpes stads kultur- och fritidstjänster arrangerar tillsammans med sina samarbetspartners olika resor, aktiviteter och tillställningar för barn, ungdomar och familjer.

08.02.2019

Följande planer är till påseende 11.2-12.3.2019

  •  Ändring av delområden av strandgeneralplanen. 
  • Ändring av del av Trutören benämnda stranddetaljplan
  • Ändring av del av Tjärlax camping benämnda stranddetaljplan
  •  Ändring av del av Kåtnäs norra bostadsområde
08.02.2019

Närpes stad premierar framgångsrika idrottare 4.3.2019 som under år 2018 erövrat FM medalj eller värdefullare medalj samt landslagsnominerande.

30.01.2019

Under hösten var de äldsta klasserna i stadens lågstadier på lägerskolor. Eleverna har själva fått skriva och berätta vad de upplevde under sina resor.

30.01.2019

Fritidsnämnden i Närpes anslår härmed bidrag för föreningsverksamhet att sökas enligt följande:

1. Verksamhets- och driftsbidrag för idrottsverksamhet.

30.01.2019

Vid en samservicebyrå tar man emot och ger ut handlingar, ger råd om hur ett ärende inleds och om behandlingen av ärenden samt användarstöd för elektroniska tjänster.

30.01.2019

Vid den gemensamma ledningsgruppens för utredning av en kommunsamman­slagning av Kaskö och Närpes städer möte igår kom man överens om att utrednings­arbetet fortsätter till mitten av nästa år. ​

17.01.2019

Natursköna tomter på Johannesberg södra bostadsområde erbjuds till försäljning.

09.01.2019

I Österbotten har vi ett försök med personlig budget som en del av service för personer över 55 år. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

07.12.2018

THL (institutet för hälsa och välfärd) uppmanar ovaccinerade personer eller personer med bristfälligt vaccinationsskydd att komplettera sitt skydd mot mässling.