Bildningskansliet

Telefonlur, @-tecken och kuvert

På bildningskansliet servar vi alla kommuninvånare som använder den service som utbildning och småbarnspedagogiken har. Vi administrerar även den personal som är anställda inom utbildning och småbarnspedagogik.

Som vårdnadshavare kan du få hjälp med praktiska frågor så som ansökan om dagvårdsplats, vem som har rätt till skolskjuts, beräkningsgrunder för avgifter, morgon- och eftermiddagsvården och mycket mera.

Som personal är det oss du kontaktar då du har frågor om din lön, anställning, rättigheter och skyldigheter.

Vi finns här för både elever, vårdnadshavare och personal.

Vill du träffa oss så vänligen boka tid för ett möte så hinner vi förbereda oss och du får bästa möjliga hjälp. Är vi upptagna då du ringer så försöker vi återkomma till dig redan samma dag om bara möjligt.