Bygglov

ett husbygge

Bygglov behövs för bl.a.

  • nybyggnad
  • tillbyggnad
  • väsentlig omändring av inre konstruktion
  • med ombyggnad jämförbar ändring av konstruktion
  • ändring av användningsändamålet för en byggnad eller delar av den

Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

I första hand ber vi er att ansöka om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan man kontakta någon av byggnadsinspektörerna.

Ansökan om byggnadslov1 ex.
RH-blankett1 ex.
Bedömning av projekterarnas behörighet1 ex.
Ansvarig arbetsledare
(för godkännande efter bygglov beviljats faktureras 50€)
1 ex.
Äganderättshandlingar1 ex.
Utredning över avloppssystem1 ex.
Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)
1 ex.
Energicertifikat för bostadsbyggnad1 ex.
Huvudritningar gjorda av tekniker eller
ingenjör inom byggbranschen
situationsplan, planritning, skärning och fasader
3 ex.

Genvägar