Avgifter

Pengar, glasögon och en kalkylator

Fastställande av dagvårdsavgiften sker enligt Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016.
Från 1.8.2022 är den högsta månadsavgiften 295 euro och den lägsta avgiften som debiteras är 28 euro. För det andra barnet i familjen som är i dagvård bestäms en avgift som är högst 40% av avgiften för det yngsta barnet. Dagvårdsavgifterna för övriga syskon är 20 % av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstuppgifterna ska lämnas in inom en månad från att dagvården inletts, en högsta avgift kan fastställas om inte familjens inkomster lämnas in i tid.

Inkomstutredningarna ska i första hand lämnas in med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomstuppgifter.

Vid frågor gällande dagvårdsavgifter och deras uträkning samt fakturering vänligen kontakta kanslisten Pia Juslin

Mera info om dagvårdsavgifterna och dess uträkning fås i bilagorna