Unga

Flicka kramas med hund i solnedgången

Syftet med ungdomsarbetet i Närpes är att

  • trygga uppväxtvillkoren för unga
  • stöda det egna initiativet 
  •  sträva efter att stärka den ungas självbild 
  •  arbeta med förebyggande verksamhet.

Vi erbjuder

  • olika projekt för ungdomar som vi deltar i eller arrangerar tillsammans med andra aktörer.
  • stöd för ungdomsorganisationer och –föreningar i form av bidrag samt råd och handledning.
  • möjlighet för ungdomar att själva vara delaktiga och påverka fritiden och framtiden i Närpes.

Vi hoppas och önskar att du som ungdom i Närpes

  • vill vara med och påverka hur ungdomsarbetet i Närpes utvecklas.
  • känner dig välmående, viktig och värdefull och i framtiden bär med dig en positiv bild av Närpes.
  • inte tvekar att kontakta oss med dina frågor och funderingar!

Nämnden för fritid och fri bildning har det övergripande ansvaret för ungdomsverksamheten i staden. Det innebär att Nämnden för fritid och fri bildning vid sidan av den verksamhet som bedrivs i fritidsavdelningens regi på allt sätt bör stöda de föreningar som bedriver en aktiv ungdomsverksamhet i staden.

Genvägar