Stadsstyrelsen

Människor på ett möte som skriver ner anteckningar på ett papper

Stadsstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2021-2023 har följande medlemmar valts:

OrdinariePersonliga ersättare
Ordförande Lindqvist Hans-Erik (SFP)Dahlbo Daniel
I viceordf. Granlund Gun (SFP)Le Huyen Ly
2 viceordf. Strand Linnea (SFP)Strandberg Sebastian
Högback Kenneth (SFP)Granbäck Linda
Jerkku Sven (SFP)Forsén Oskar
Nguyen Nhu Anh (SFP)Wilson Roy
Pellfolk Linda (SFP)Eklund Katarina
Perjus Tommy (SFP)Eklund Tanja
Sjöström Roberth (SFP)Bylund Christina
Smith Johanna (SFP)Simons Stig
Vikstrand Victoria (SFP)Antfolk Jennifer