Bygganmälan

Man som bygger en liten byggnad

Bygganmälan behövs för bl.a.

  • skyddstak
  • lusthus över 10 m2
  • minnesmärke
  • reklamskyltar

En anmälan räcker även för ekonomibyggnad utanför detaljplaneområde som är högst 40 m2 och 4 meter hög och som hör till en redan befintlig bostad eller som är nödvändig för bedrivandet av jordbruk, dock inte en byggnad med eldstad.
En mindre ekonomibyggnad som är högst 20 m2 och 3 meter hög, eller lätt konstruktion som hör till en redan befintlig bostad eller fritidsbostad, eller som är nödvändig för bedrivandet av jordbruk som finns på detaljplaneområde eller i en fastställd generalplan för strandområden kan också byggas med en anmälan. Detta gäller inte en bastubyggnad, gäststuga, eller annan byggnad med eldstad.

Mera information om vad som kräver bygganmälan eller åtgärdstillstånd hittar du i byggnadsordningen.

Till anmälningsblanketten ska en situationsplan bifogas. Vid byggande nära rågräns behövs även rågrannes godkännande

Byggnadsarbetet ska färdigställas inom 1 år.