Musik

Dragspelsmusiker framför en publik

Med ett musikinstitut, en skolmusikkår, många föreningar, aktiva musiker och ändamålsenliga konsertutrymmen för både lokala aktörer och turnerande arrangörer har Närpes ett rikt musikliv.

Undervisning


Musikinstitutet Legato ordnar grundläggande konstundervisning i musik.
Hemsida: https://www.legato.fi/sv/hem/

Närpes vuxeninstitut ordnar musikundervisning och kurser inom sin verksamhet.
Hemsida: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/

Närpes skolmusikkår ordnar musikundervisning för barn och unga inom sin verksamhet.
Hemsida: https://www.nsk.fi/

Föreningsverksamhet


I Närpes kan du inom föreningsverksamhet bland annat sjunga i olika körer, spela eller sjunga i Närpes spelmansgille eller rocka med Rockbultarna r.f.