Äldrerådet

Det är höst. En kvinna leder en äldre kvinna med rullator.

Äldrerådet i Närpes är ett samarbetsorgan mellan staden och verksamma äldreorganisationer inom stadens område. Äldrerådets uppgifter är att befrämja och utveckla samarbetet mellan staden och den äldre befolkningen. Äldrerådet bör följa med de äldres behov och ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtande och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor. Dessutom bör äldrerådet bevaka att för den äldre befolkningen viktiga frågor beaktas i olika nämnder och förvaltningar och att de äldres sakkunskap förmedlas till ovannämnda organ.

Äldrerådets sammansättning 2023-2025:

MedlemErsättare
Ordförande Olsio-Tuisku Anna-GretaSjögård Olav
Vice ordf. Berg Pia.Mannfolk Christine
Pått JohanUusimäki Matti
Nordberg RogerHäggblom Sture
Wilson RoyBerg Kerstin
Roos IngaBacklund Sven
Eklund-Back EivorNorrman Monika
Stadsstyrelsens repr. Smith Johanna
Sekreterare Liljedal Mikaela