Viktiga länkar

Verktyg

Suomi.fi

Hitta tjänsterna och sköt dina ärenden på nätet! Suomi.fi samlar alla offentliga tjänster under en adress

Blanketter

Elektroniska blanketter

Fifur

Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf.

Vipu-tjänsten

Jordbrukarnas webbtjänst

NTM-Centralen

Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten

LPA

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Livsmedelsverket

Västkustens miljöenhet

Veterinärernas kontaktuppgifter