Möteskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2023:

Årskalender för Närpes stad 2023

24.1 Stadsstyrelsen
6.2 Stadsfullmäktige
7.3 Stadsstyrelsen
20.3 Stadsfullmäktige
28.3 Stadsstyrelsen (bokslut)
2.4 Riksdagsval
25.4 Stadsstyrelsen
8.5 Utvärderingsseminarium
29.5 Stadsfullmäktige (bokslut)
30.5 Stadsstyrelsen
12.6 Stadsfullmäktige
27.6 Stadsstyrelsen

22.8 Stadsstyrelsen
28.8 Stadsfullmäktige
4.9 Ramseminarium
7.9 Stadsstyrelsen (ramar)
18.9 Stadsfullmäktige (ramar)
3.10 Stadsstyrelsen
23.10 Ekonomi- och inversteringsseminarium
31.10 Stadsstyrelsen (skatteprocent)
13.11 Stadsfullmäktige (skatteprocent)
20.11 Budgetseminarium
28.11 Stadsstyrelsen (budget)
11.12 Stadsfullmäktige (budget)
12.12 Stadsstyrelsen