Information om varg och andra rovdjur 

Nödnumret 112 
Ring 112 i akut nödfall, där rovdjur orsakar fara för människor eller om vargen uppträder hotfullt! Polisens egna sidor om rovdjursärenden finns att läsa här: https://poliisi.fi/sv/rovdjursarenden 

Ser du varg eller färska spår, kontakta Rovdjurskontaktpersonen 
Om du ser varg, björn, lo eller järv eller färska spår eller spillning så ska du kontakta rovdjurskontaktpersonen i din by. De kontrollerar upp spåren och registrerar förekomsterna av stora rovdjur i observationssystemet (TASSU). Utan observationerna i Tassu kan inte myndigheterna veta hur mycket rovdjur som rör sig i Finland. På www.riista.fi  finns rovdjurskontaktpersonerna, använd sök och området är Kust-Österbotten 

Ersättningsansökan  
Om stora rovdjur har skadat dina produktionsdjur, hästar eller hundar ska du ta kontakt med landsbygdsnäringsmyndigheten och rovdjurskontaktpersonen. Anmälan ska göras direkt skadan upptäckts eftersom en terrängundersökning krävs för en ersättningsansökan. En anmälan till polisen ska göras i de fall då landsbygdsnäringsmyndigheten inte kan nås eller om egendomsskadan är betydande. Landsbygdsmyndighetens kontaktuppgifter finns här: https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/ 

 
Möter du en varg eller annat stort rovdjur, här kan du läsa mer om vad du ska och inte ska göra: 

https://www.suurpedot.fi/sv/de-stora-rovdjuren-och-vi/nar-man-moter-ett-stort-rovdjur/att-mota-en-varg.html