Tietoa sudesta ja muista petoeläimistä

Hätänumero 112
Soita 112 uhkaavassa hätätilanteessa, jossa petoeläimet aiheuttavat vaaraa ihmisille, tai jos susi käyttäytyy uhkaavasti! Poliisin omat suurpetoja koskevat sivut: https://poliisi.fi/suurpetoasiat

Jos näet suden tai tuoreita jälkiä, ota yhteyttä petoyhdyshenkilöön
Jos näet suden, karhun, ilveksen tai ahman tai tuoreita jälkiä tai jätöksiä, ota yhteyttä oman kyläsi petoyhdyshenkilöön. Petoyhdyshenkilö tarkastaa jäljet ja kirjaa suurpetoeläinhavainnot Tassu-järjestelmään. Ilman Tassu-järjestelmään kirjattuja havaintoja viranomaiset eivät tiedä, kuinka paljon Suomessa liikkuu petoeläimiä. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.riista.fi, käytä yhteystietohakua, alue on Rannikko-Pohjanmaa.

Korvaushakemus
Jos suurpedot ovat vahingoittaneet tuotantoeläimiäsi, hevosiasi tai koiriasi, ota yhteyttä maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja petoyhdyshenkilöön. Ilmoitus on tehtävä heti, kun vahinko on havaittu, koska korvaushakemusta varten vaaditaan maastotutkimus. Poliisille ilmoitetaan, mikäli maaseutuelinkeinoviranomaista ei voida tavoittaa tai omaisuusvahinko on huomattava. Maaseutuelinkeinoviranomaisen yhteystiedot: https://www.narpes.fi/fi/tyo-elinkeinoelama-ja-matkailu/maaseutupalvelut/

Miten tulisi toimia, jos kohtaa suden tai muun suurpedon?
https://www.suurpedot.fi/suurpedot-ja-me/kohtaaminen/suden-kohtaaminen.html