Oppilashuolto

Taiteellinen kuva puusta

Oppilashuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää oppilaan opiskelumenestystä, hyvää mielenterveyttä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä koulujen toimintaa, joka lisää edellä mainittujen asioiden toteutumisen edellytyksiä. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, yhteistä oppilaista huolehtimista, joka tukee koko koulua. Sen lisäksi oppilailla on oikeus myös yksilölliseen oppilashuoltoon.

Oppilashuollossa palvelevat kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuolto.

Ammatillinen yhteistyö on keskeistä oppilashuollossa. Oppilashuolto perustuu luottamuksellisuuteen ja kunnioittavaan lähestymistapaan oppilasta ja huoltajaa kohtaan. On myös tärkeää tukea oppilaan ja huoltajien osallisuutta.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisensa edellyttämät oppilashuoltopalvelut.

Oppilashuollon henkilöstö on Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksessa. Oppilashuolto toteutetaan kuitenkin yhdessä koulujen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista voi lukea lisää Oppilas- ja opiskelijahuoltolaista.

Alla lisätietoja koulukuraattoreiden, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palveluista sekä yhteystiedot.