Närpiön kaupungin ulkoinen ilmoitusjärjestelmä

Närpiön kaupungin ulkoinen ilmoitusjärjestelmä on kaupungin ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja palveluntarjoajille suunnattu ilmoituskanava. Ilmoitusjärjestelmä on luottamuksellinen viestintäkanava, jonka kautta yritykset tai yhteistyökumppanit voivat anonyymisti ilmoittaa vakavista epäkohdista. Ilmoitusjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan todellisista tai epäillyistä Närpiön kaupungin vakavista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Ilmoitusjärjestelmää ei siis käytetä yleisen asiakaspalautteen tai reklaamaatioiden lähettämistä varten.

Ilmoitusjärjestelmä on suljettu järjestelmä, jota ylläpitää riippumaton kolmas osapuoli. Järjestelmä on täysin irrallaan kaupungin intranetistä ja ulkoisesta verkkosivustosta. Ilmoittajansuojelu tarkoittaa, että ilmoittajan henkilöllisyys suojataan ja ilmoittaminen tapahtuu anonyymisti. Ilmoittaja on henkilö, joka työhon liittyvässä tilanteessa havaitsee EU:n tai kansallisen lainsäädännön rikkomuksia ja ilmoittaa asiasta ilmoituskanavan kautta. Ilmoittajien suojelu perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja kansalliseen lainsäädäntöön sekä Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoitus tehdään oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta.
Kaupungilla on intranetin kautta toimiva oma erillinen sisäinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu kaupungin työntekijöille.