Asemakaavat

Lentokuva Närpiön kapungista auringonlaskussa

Kunta vastaa maa-alueiden käytöstä laatimalla kaavoja ja aluemääräyksiä. Asemakaavoja laaditaan terveellisen, turvallisen ja mukavan elinympäristön, alueen palvelujen saatavuuden ja liikenteen sääntelyn edellytysten luomiseksi. Kunta laatii asemakaavat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

Oikopolut