Luokat 7-9

Närpiössä toimii yläkoulu Närpes högstadieskola.

Koulussa on noin 310 oppilasta, jotka on jaettu 14-20 oppilaan perusryhmiin.

Koulun tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille hyvä ja yhdenvertainen pohja toisen asteen koulutukselle. Pyrimme luomaan myönteisen oppimisympäristön, jossa jokaista oppilasta kannustetaan saavuttamaan omien edellytystensä ja työtapojensa kautta mahdollisimman hyvät tiedot ja taidot sekä kehittämään sosiaalisia taitojaan. Jokaiselle oppilaalle annetaan kulttuuri- tai kielitaustasta riippumatta tilaa kasvaa. Luomme yhdessä koulun kaikille.

Koulu haluaa tarjota oppilaille opetusta, arvomaailman ja elämäntavat, joilla voi saavuttaa hyvän elämän ja kestävän tulevaisuuden.

Koulussa toimii rehtori, kanslisti, aineenopettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaaja, koulunkäynninohjaaja, koulukoutsi ja sosiaalitoimen kenttätyöntekijä (fältis).

Oikopolut