Muut liikuntatoimen avustukset

Kuvitus rahapussista, seteleistä ja kolikoista

Närpiön kaupungin urheilijarahasto

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten. Urheilijarahaston tarkoitus on tarjota Närpiön kaupungissa asuville kaupungin urheilumuotoja edustaville henkilöille mahdollisuus hakea avustusta rahaston tuotoista ohjaajan tai valmentajan koulutusta varten. Avustuksen saaminen urheilijarahaston tuotoista edellyttää, että avustuksen saaneet henkilöt koulutuksen suoritettuaan ryhtyvät työskentelemään ohjaajan ja valmentajan tehtävissä kotikuntansa (Närpiö) nuorison parissa. Hakemuksessa olisi mainittava, että nämä vaatimukset täyttyvät.

Ilmoitukset hakuajasta julkaistaan Närpiön kaupungin verkkosivuilla sekä seurojen sähköpostijakeluna.

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten 18. marraskuuta 2023 mennessä.

Kilpailutoiminnan tukeminen

Vapaa-aikalautakunta tukee osallistumista maakuntaviesteihin sekä myöntää sponsorointitukea hakijan vuosittaisesta toiminnasta poikkeavien kilpailujen järjestämiseksi. Koulukilpailuihin osallistumista ei tueta. Tuki maakuntaviestin osallistumiseen voidaan hakea ympäri vuoden. Yhdistysten on oltava yhteydessä Vapaa-aikatoimistoon kilpailutoimintaa koskevista sponsorointituista viimeistään 15. elokuuta kilpailua edeltävänä vuonna.

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Närpiön kaupunki palkitsee urheilijat, jotka ovat saavuttaneet SM- tai arvokkaamman mitalin (PM-, EM- ,MM- tai olympiamitali) sekä maajoukkueisiin valitut toimintavuoden ensimmäisen kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä, mikäli muuta ei ilmoiteta.