Övriga bidrag för idrottsverksamhet

Närpes stads idrottsfond

Idrottsföreningar registrerade i Närpes kan ansöka bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare. Enligt stadgan är avsikten med idrottsfonden att personen är bosatt i Närpes stad, representerande de idrottsformer som finnes i staden, ur fondens avkastning skall kunna anhålla om bidrag för ledar- och tränarutbildning. Ett krav för att erhålla bidrag ur idrottsfondens avkastning är att personerna ifråga efter genomgången utbildning åtar sig ledar- och tränaruppgifter bland ungdomen i hemkommunen. Att dessa krav uppnås bör framgå i ansökan.

Meddelande om ansökningstid publiceras på Närpes stads webbplats och som e-postdistribution till föreningarna.

Idrottsföreningar registrerade i Närpes kan ansöka bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare under år 2023 senast den 18 oktober 2023. Till ansökan för bidrag ur Närpes stads idrottsfond.

Understöd för tävlingsverksamhet

Fritidsnämnden understöder deltagande i landskapsstafetter samt beviljar sponsorbidrag för ordnande av tävlingar som avviker från sökandes årliga verksamhet. Inget understöd ges för deltagande av skoltävlingar. Gällande sponsorbidrag för tävlingsverksamhet som avviker från den årliga verksamheten bör föreningar meddela Fritidsavdelning innan 15 augusti året innan tävlingen äger rum.

Premiering av framgångsrika idrottare

Närpes stad premierar idrottare som erövrat FM-medalj eller värdefullare medaljer (NM, EM, VM-medalj) samt landslagsnominerade i samband med stadsfullmäktiges första möte får året om inget annat meddelas.