Närpes stads idrottsfond 2023

Idrottsföreningar registrerade i Närpes kan ansöka bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare.

Enligt stadgan är avsikten med idrottsfonden att personen är bosatt i Närpes stad, representerande de idrottsformer som finnes i staden, ur fondens avkastning skall kunna anhålla om bidrag för ledar- och tränarutbildning. Ett krav för att erhålla bidrag ur idrottsfondens avkastning är att personerna ifråga efter genomgången utbildning åtar sig ledar- och tränaruppgifter bland ungdomen i hemkommunen. Att dessa krav uppnås bör framgå i ansökan.

Idrottsföreningar registrerade i Närpes kan ansöka bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare under år 2023 senast den 18 oktober 2023.

Ansök genom att fylla i ansökan här nedan. Sänd in ansökan genom att klicka på Skicka-knappen som finns här nedan på sidan.

Ansökan Närpes stads idrottsfond 2023 / Hakemus Närpiön kaupungin urheilijarahasto 2023

Föreningens namn / Yhdistyksen nimi
Kontaktperson / yhteyshenkilö
Fyll i person/-er som gått utbildning samt deras hemadress, vilken utbildning den/de har gått, dessa personers ledar- och tränaruppgifter inom föreningen samt kostnader föranledda därav. Under bilagor kan räkningar från utbildningstillfället/-na laddas upp. Täytä koulutukseen osallistuneet henkilöt ja kotiosoitteensa, mihin koulutukseen he ovat osallistuneet sekä niistä aiheutuvat kulut ja ohjaajan/ valmentajan tehtävät yhdistyksessä Laskut voi ladata liitteenä.
Max filstorlek: 128 MB.