Övriga bidrag för ungdomsverksamhet

Pengar, glasögon och en kalkylator

Driftsbidrag

Ungdomsföreningarnas driftsbidrag har skild ansökan på hösten.
Fastighetsunderhåll för ungdomslokaler som är ägda av ungdomsföreningen. Driftbidrag beviljas inte för att användas för renovering eller för hyran av en lokal.

Johanna Tiililäs stipendiefond

Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Stipendie från fondens avkastning kan sökas av såväl privat personer som grupper och organisationer. Ansökningstiden är på hösten.

Elias Ceders minnesfond

Fondens ändamål är att stärka samhörighet och gemenskap bland ungdomar och på så sätt främja ungdomarnas psykiska välmående. Stipendie från fondens avkastning kan sökas av organisationer, föreningar och privatpersoner och kan också användas till förebyggande verksamhet. Utbetalning av medel sker vartannat år under hösten.