Beslut/godkännande av beviljad plats

Penna i en mans händer

Beslut om beviljad plats

Du får beslutet om beviljad plats inom småbarnspedagogiken ca en månad före önskad start. Sedan beslutet har utfärdats kan datum för när småbarnspedagogiken inleds, inte längre ändras. Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi. https://www.suomi.fi/meddelanden

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

Godkännande av beviljad plats

Bekräfta eller annullera platsen inom småbarnspedagogiken med den elektroniska blanketten Godkännande av beviljad plats. Bekräfta eller annullera platsen inom fjorton (14) dagar efter delgivningsdagen. En avgift tas ut om du inte annullerar platsen. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 10.