Stödansökan och arrendeavtal

Sädesslag

Stödansökningar görs i den elektroniska Vipu-tjänsten länk

livsmedelsverkets hemsida hittas aktuella anvisningar och blanketter

På denna länk finns anvisningsfilmer för olika stödansökningar

Huvudstödsansökans sista inlämningsdag är 18.6

Basskiftesändringar görs i Vipu-tjänsten i god tid före huvudstödsansökan. Sådana ändringar är bestående sammanslagningar/delningar av basskiften och bildande av nya skiften

Har förändringar skett på gården?

Om det på gården skett t.ex. generationsväxling, nya jordbrukare, utarrendering, ändring av företagsform, dödsbon, avslutande av verksamhet. Ta kontakt med lantbrukskansliet i god tid före huvudstödsansökan