Dynamo Net

Dynamo Net logo

Aktiebolaget Dynamo Net grundades år 2002 och ägs till ca 98% av Närpes stad. Dynamonet driver och bygger ett regionalt datakommunikationsnät i Närpes med omnejd. Sedan starten har Dynamo Net investerat i ett modernt och ändamålsenligt bredbandsnät som binder ihop byarna i Närpes och förser invånarna och företagarna i området med högkvalitativa anslutningar. Mera om bolagets verksamhet samt kontaktuppgifter hittas på Dynamonets hemsidor.