Delta och påverka

En människa deltar aktivt på ett evenemang genom att hålla upp sin hand

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda. Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska.

Logo för webbplatsen invånarinitiativ.fi

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Instruktioner hittas här.

Kommuninvånarinitiativ kan också skickas till adressen staden@narpes.fi eller per post till nedanstående adress. Markera kuvertet med ”Kommuninvånarinitiativ”.

Närpes stad
Förvaltningsavdelning
Kyrkvägen 2
64200 Närpes