Suomi.fi

Nu hittar du Närpes stads tjänster också i nättjänsten Suomi.fi.

Närpes stads tjänster finns i fortsättningen också i den förnyade riksomfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi är en nättjänst genom vilken du hittar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Tjänsten är avsedd för medborgare och företag.

Du kan söka våra tjänster i nättjänsten Suomi.fi med hjälp av ämnesområden eller med sökord. I tjänstens uppgifter ges information om för vem tjänsten är avsedd, vem som ansvarar för tjänsten och var den finns att få. Du kan också studera uppgifter om lokala serviceställen på en karta och söka instruktioner om hur du tar dig till stället.

I Suomi.fi finns inte bara beskrivningar av tjänster utan också information och anvisningar om olika livssituationer i vilka man ska kontakta flera olika myndigheter. Då visar nättjänsten dig vägen till den rätta tjänsten.

Alla organisationer beskriver sina tjänster i servicedatalagret för Suomi.fi, därifrån tjänsterna hämtas och visas i nättjänsten Suomi.fi. Serviceinformation som sparats i servicedatalagret för Suomi.fi kan också användas i andra nättjänster eller på kommunens webbplats.

Beskrivning av Suomi.fi-funktionen

Med hjälp av tjänsten kan medborgarna med en enda inloggning kontrollera sina uppgifter i olika myndighetsregister och uträtta ärenden i de e-tjänster olika aktörer inom den offentliga förvaltningen tillhandahåller. I framtiden kan tjänsten även användas för att ta emot elektroniska myndighetsmeddelanden och ge en person fullmakt att uträtta ens ärenden. Man loggar in på tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Tjänsten innehåller också information och anvisningar om företagande.
Suomi.fi fungerar även med mobila utrustningar, och olika minoriteter har beaktats i tjänsten. Nättjänsten kan användas med olika hjälpmedel, till exempel med ett skärmläsarprogram för synskadade. Videomaterial produceras för teckenspråksanvändare. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

Nättjänsten Suomi.fi administreras av Befolkningsregistercentralen.

Läs mer om nättjänsten Suomi.fi.

Behöver du hjälp? Medborgarrådgivningen hjälper dig på medborgarrådgivningens hemsida.

Mer information om hur Närpes stad använder nättjänsten Suomi.fi fås av:
Webbkoordinator Jens Westling
Tel: 040 681 75 67
Epost: fornamn.efternamn@narpes.fi