Stadsdirektören

Stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen, leder stadens förvaltning, skötseln av stadens ekonomi samt stadens övriga verksamheter.

Mikaela Björklund är stadsdirektör i Närpes.