Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandringen i Närpes har varit betydande i ett flertal år och är den största orsaken till inflyttning. Genom arbetskraftsinvandring har företagens tillgång till arbetskraft kunnat tryggas och tillväxten hos företagen har gynnats. Största andelen av arbetskraftsinvandrarna i Närpes arbetar inom växthusnäringen, men arbetskraftsinvandring sker även inom metallbranschen och andra branscher.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen, planeringen och styrningen av den integrationsfrämjande politiken och lagstiftningen. På lokal nivå är kommunerna delaktiga i det integrationsfrämjande arbetet.

Inom Närpes stad kan man som arbetskraftsinvandrare vända sig till följande kontaktpersoner för att få rådgivning och information:

Thuy Dieu Luu (Samhälls- och hälsokommunikatör. Handleder på svenska, engelska, vietnamesiska) telefonnummer: 040 8367958

Aida Simidzija (Welcome office rådgivare. Handleder på svenska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska, tyska) telefonnummer: 040 5661 572

Vid tolkning/översättning kontakta:

Mai Nguyen (Tolk och översättare inom bildningen) telefonnummer: 040-1855968