Bergsvärme

Liten husfigur

Om du vill installera en bergsvärme- eller jordvärmepump måste du ansöka om tillstånd.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

– Ansökningsblankett
– Ansvarig arbetsledare för fastighetens vatten- och avloppsanordningar
– Hörande av granne
– Samtycke av granne behövs bara vid placering närmare än 10 m från rå
– Situationsplan

I första hand ber vi er att ansöka om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Genvägar