Kultur, fritid och unga

Bungytrampolin på torget

Välkommen att bekanta dig med fritidsutbudet i Närpes. Här hittar du bland annat information om kulturlokaler och idrottsplatser, bidragsansökningar för föreningsverksamhet och allmän information om kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet, vuxeninstitutet, bibliotek och musikinstitutet Legato.