Verksamhetsbidrag för föreningar. Ansökningsformulär.

Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet. Ansökningstiden är 1.3. -31.3.2024. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag)

Ansökan hittas på denna sida under ansökningstiden.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.