Toiminta-avustus yhdistyksille. Hakemuslomake

Toiminta-avustukset ovat tarkoitettu Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa. Hakuaika on 1.3 -31.3.2023. Hakemusta, joka ei ole saapunut ilmoituksessa mainitun hakuajan päättymiseen mennessä, ei oteta huomioon.

Vaadittavat liitteet: Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja allekirjoitettu tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen sekä yhdistyksen säännöt (mikäli niitä on muutettu tai hakijana on uusi yhdistys).

Hakemus löytyy tältä sivulta hakuaikana.

Verksamhetsområde / Toimiala(Pakollinen)
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Får Närpes stad skicka e-post om bidragsansökningar, föreningsträffar och övrigt till e-postadressen ovan? / Saako Närpiön kaupunki lähettää sähköpostia avustushauista, yhdistystapaamisista ym. yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen?