Harrastamisen Suomen malli

Närpiön kaupunki on mukana kehittämässä ja toteuttamassa toimintaa harrastamisen Suomen mallin pohjalta. Tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia antamalla kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua mielekkääseen harrastustoimintaan maksutta koulupäivän yhteydessä.

Kunkin koulun harrastusvalikoima toteutetaan lasten toiveiden perusteella. Lasten toiveet kartoitetaan oppilaille suunnatulla kyselyllä.

Toimintamalli suunnitellaan, kootaan ja tuodaan kokeiltavaksi yhdessä lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa.

Närpiössä järjestettävä harrastustoiminta on suunnattu 3.-4.-luokkalaisille, ja sen kautta jokainen voi maksutta osallistua itseään kiinnostavaan harrastukseen tai löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Toiminta on suunnattu erityisesti oppilaille, joilla ei ole harrastusta entuudestaan. Lukuvuonna 22-23 toimintaa järjestetään seuraavissa alakouluissa: Mosebacke, Pörtom, Västra Närpes ja Övermark. Lukuvuonna 23-24 toimintaa on tarkoitus järjestää seuraavissa alakouluissa: Stenbacken, Pjelax ja Yttermark. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki kaupungin oppilaat ovat osallistuneet toimintaan joko kolmannella tai neljännellä luokalla.

Tule mukaan kumppaniksi Harrastamisen Suomen malliin.

Haemme yhteistyökumppaneiksi yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä sekä urheilu-, kulttuuri- tai muuta vapaa-ajan toimintaa järjestäviä toimijoita, joilla on kokemusta harrastustoiminnan järjestämisestä lapsille ja nuorille.

Harrastustoiminnan järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat ilmoittaa yhteystietonsa Vapaa-aikaosastolle.

Suomen malli, Pjelax skola, lukuvuosi 2023 – 2024

Suomen malli, Stenbackens skola, lukuvuosi 2023 – 2024

Suomen malli, Yttermark skola, lukuvuosi 2023 – 2024