Kadut ja yleiset alueet

Kadunlakaisija

Toiminta-alueeseen kuuluu katujen ja yksityisten teiden, katuvalaistuksen ja kalasatamien hoito.

Kaupunki pyrkii sekä kesä- että talviaikana pitämään liikenneväylät liikenteen ja ympäristön vaatimassa kunnossa taloudelliset ja liikennetekniset seikat huomioon ottaen.