Varhaiskasvatus

Ala-astelaiset kuuntelevat kun opettaja lukee kirjasta ääneen

Alle esikouluikäisen lasten päivähoito järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan luona.

Päivähoito päiväkodissa on pedagogista toimintaa, jossa lapset jaetaan ikäryhmittäin eri osastoille, jolloin lasten kehitystaso voidaan paremmin huomioida. Osastot voivat olla yhdessä osan päivästä, jolloin lapset oppivat myös vuorovaikutustaitoja ja nuorempien ja vanhempien lasten huomioon ottamista.

Ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan eri-ikäisiä lapsia samassa ryhmässä, mutta heidät voidaan tarvittaessa tekemisten mukaan jakaa ikäryhmiin. Ryhmäperhepäiväkodissa on 2-3 perhepäivähoitajaa ja 8-12 lasta.

Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan perhepäivähoitajan omassa kodissa ryhmässä, johon kuuluu eri-ikäisiä lapsia. Perhepäivähoito on kodinomainen toimintamuoto.