Kotoutumistyö Närpiön kaupungissa

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteisön välistä vuorovaikutteista kehitystä, jonka tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle yhteiskunnan ja työelämän kannalta olennaisia tietoja ja taitoja samalla tukien maahanmuuttajan mahdollisuutta ylläpitää omaa äidinkieltään ja omaa kulttuuriaan.

Närpiön kaupungin kotoutumisen edistämisen parissa työskentelevä henkilöstö hoitaa maahanmuuttoon liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti riippumatta siitä, mikä on maahanmuuton syy. Kotoutumista edistetään koordinoimalla kunnan, kolmannen sektorin, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Kunnan kotoutumista edistävien palvelujen tarkoitus on tarjota kaikille maahanmuuttajille mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.

Tarjolla on esimerkiksi:

  • tietoa Närpiön kaupungin tarjoamista palveluista
  • alkukartoitus/kotoutumissuunnitelman laatiminen
  • apua erilaisten kielikurssien ja koulutusten löytämiseen
  • vinkkejä vapaa-aikatoimintaan sekä lapsille että aikuisille
  • tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta
  • tiedot eri viranomaisten tarjoamista palveluista (poliisi, TE-palvelut, Kela, Maistraatti, verovirasto, maahanmuuttovirasto)
  • apua lomakkeiden täyttämiseen
  • tietoa järjestöistä ja hanketoiminnasta

Närpiön kaupungilla kotoumisen edistämisen parissa työskentelevät seuraavat henkilöt:

Jennifer Ståhlgård, kotoutumiskoordinaattori (kotoutumista edistävän työn koordinoiminen)
Aida Simidzija, Welcome officen kotoutumisneuvoja (neuvonta, alkukartoitus)
Thuy Luu, kotoutumisohjaaja
Mai Nguyen, kielenkääntäjä/tulkki (kääntäminen, tulkkaus)

Löydätte meidät Närpiön kaupungintalolta osoitteesta Kirkkotie 2, 64200 Närpiö ja puhelimitse meidät tavoittaa vaihteen kautta: +358 (0)6-2249111