Rakennusilmoitus

Mies joka rakentaa pientä rakennusta

Rakennusilmoitus tarvitaan muun muassa

  • katokselle
  • yli 10 m2:n kokoiselle huvimajalle
  • muistomerkille
  • mainoskylteille

Ilmoitus riittää myös asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettavaan talousrakennukseen, jonka pinta-ala on enintään 40 m2 ja korkeus enintään 4 metriä ja joka kuuluu jo olemassa olevaan asuntoon tai joka on välttämätön maatalouden harjoittamiseen – tämä ei kuitenkaan koske rakennusta, jossa on tulisija.
Lupamenettelyn sijasta sovelletaan ilmoitusmenettelyä asemakaavassa tai ranta-alueiden vahvistetussa yleiskaavassa osoitettuun pienehköön talousrakennukseen, jonka pinta-ala on enintään 20 m2 ja korkeus enintään 3 metriä, tai kevyeen rakennelmaan, joka kuuluu jo olemassa olevaan asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon tai joka on välttämätön maatalouden harjoittamiseen – tämä ei kuitenkaan koske saunarakennusta, vierastupaa tai muuta rakennusta, jossa on tulisija.

Lisätietoja rakennusilmoituksen tai toimenpideluvan vaativasta rakentamisesta löytyy kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Ilmoitukseen tarvitaan hakemus ja asemakaava. Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa.

Ilmoitus raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu ja suoritettu 1 vuoden kuluessa ilmoittamisesta.