Närpiön kaupungin strategia

Kuva juoksevasta tytöstä ja koirasta ja kuva aruingonlaskusta ja venemajoista

Strategian tarkoitus on luoda yhtenäinen kuva kunnan tärkeimmistä tavoitteista. Se on tehtävien päätösten ja toimenpiteiden perusta. Helposti ymmärrettävän, lyhytsanaisen ja selkeän strategiamme on oltava asukkaiden, kunnan johdon ja henkilökunnan sekä päättäjien käytettävissä. Sitä toteutetaan käytännön toimenpiteiden kautta. Närpiön kaupungin strategia sisältää kuntalain kuntastrategialta edellyttämän dokumentaation.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan jatkuvaa yhteistyötä, vuoropuhelua ja viestintää. Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevista ympäröivän maailman muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien suorittamiseen.

Närpiössä olemme laatineet strategian yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Kuntalaiset ovat osallistuneet kyselytutkimusten ja asukasiltojen kautta. Kunnan johto, henkilöstö ja kaupunginvaltuusto ovat työskennelleet useissa työryhmissä.

Lasten näkökulma ja heille tärkeät seikat välittyvät kaupungin alakoululaisten piirustusten kautta, jotka myös kuvittavat tätä strategiaa.