Välitä viljelijästä

Välitä viljelijästä verkoston logo

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Närpiön kaupungin maaseutuhallinto on Melan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti sitoutunut varhaisen välittämisen mallin mukaiseen yhteistyöhön. Yhdessä muodostamme Välitä viljelijästä -verkoston.

Varhaisen välittämisen malli takaa, että saat tarvitsemasi avun ja tuen sillloin, kun henkiset voimavarasi joutuvat koetukselle.

Melan Välitä viljelijästä -verkosto tehostaa maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa.

Avun saaminen alkaa yhteydenotosta projektityöntekijään. Projektityöntekijä tukee sinua, jos olet huolissasi jaksamisestasi arjessa. Pohdit ehkä näitä asioita:

  • oma jaksaminen
  • ihmissuhteet
  • maatilayrittämisen haasteet
  • muutokset
  • työkyky (sairauslomat, kuntoutustarpeet).