Yleiskaavat

Lentokuva pelloista ja tuulimyllyistä

Yleiskaavan tarkoitus on yleisellä tasolla ohjata kunnan tai kunnan osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa erilaisia toimintoja yhteen.

Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi tietyllä alueella. Tuolloin puhutaan yleensä osayleiskaavasta. Useimmiten osayleiskaavan tarkoituksena on asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten haja-asutusalueiden rakentamisen ohjaamista koskevien periaatteiden vahvistaminen. Kunta laatii yleiskaavat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

Oikopolut