Tiedonhallinta

Tiedonhallinta

Tieto on erittäin tärkeä resurssi ja edellytys Närpiön kaupungin toiminnan asianmukaiselle harjoittamiselle. Tieto on usein luottamuksellista ja yksilönsuojan kannalta arkaluonteista, eikä se saa joutua sivullisten haltuun, jolloin tietoja pahimmassa tapauksessa voitaisiin käyttää väärin yhteiskunnan toiminnan häiritsemiseksi tai taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Teknisen kehityksen myötä tietoa tallennetaan yhä enemmän myös pilvipalveluihin, eikä ainoastaan paikallisille palvelimille tai fyysisessä paperimuodossa. Kyseinen kehitys merkitsee, että tiedon käsittelyä ja suojaamista koskevat vaatimukset kasvavat. Närpiön kaupunki pyrkii aktiivisesti ylläpitämään tarpeellisia turvallisuusvaatimuksia ja varmistamaan tietojen turvallisen käsittelyn toiminnassaan.

Alla olevaa tietoturvapolitiikkaa sovelletaan Närpiön kaupungin tietoturvaan ja se täydentää kaupungin muita tietotekniikkaa, laatua, viestintää ja muuta riskienhallintaa koskevia ohjausasiakirjoja. Politiikka koskee kaikkia työntekijöitä, viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia, jotka työnsä tai tehtävänsä puitteissa käsittelevät Närpiön kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.

Tiedonhallintayksikkö on kaupunginhallitus ja tietoturvavastaavana toimii kaupunginjohtaja.