Varhaiskasvatustarpeen muuttaminen ja päivähoitopaikan irtisanominen

Kaksi lasta ulkona päiväkodissa

Päivähoitotuntien tarpeen muuttaminen

Varhaiskasvatustarpeen muutoshakemus tulee tehdä hyvissä ajoin, ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Varhaiskasvatustarpeen muutos. Keskustele muutoksesta myös yksikön päiväkodin johtajan kanssa.

Laadittu sopimus päivähoitotunneista/kk on oltava voimassa vähintään kaksi peräkkäistä kuukautta ennen kuin voidaan tehdä uusi sopimus muutetulla tuntitarpeella. Poikkeuksia tehdään vain, jos tuntitarve kasvaa huoltajien pidentyneen työajan vuoksi, jolloin tuntimäärältään korotettu sopimus on voimassa vähintään kaksi peräkkäistä kuukautta.
Jos hoitotuntien tarve vähenee, sopimusta muutetaan vasta, kun edellinen sopimus on ollut voimassa vähintään kaksi peräkkäistä kuukautta.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Irtisanominen on tehtävä hyvissä ajoin, ja se astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona irtisanomislomake on lähetetty. Irtisanominen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Päivähoitopaikan irtisanominen.