Ungdomsfullmäktige

En grupp unga vuxna som arbetar tillsammans vid ett bord

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-25 år.

Ungdomsfullmäktige syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem
  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället
  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 


Ungdomsfullmäktige 2021 – 2023

Ordinarie
Ordförande Åkerman Anton
Vice ordf. Herrmans Jesper
Nordman Melvin
Bäck Janita
Guldén Elsa
Lindeman Felicia
Naski Johan
Nordin Ludvig
Stadsstyrelsens repr. Vikstrand Victoria
Sekreterare Lindegård Isabella