Arbete, näringsliv och turism

I Närpes betecknas företagsamhet som en livsstil. Ett bevis på detta utgörs av ca 400 småföretagare inom olika branscher.

Den mest betydande produktionen i Närpes finns inom metall-, möbel-, byggnads- och livsmedelssektorn. Ett flertal företag har en omfattande internationell verksamhet.

Metallindustrins påbyggnadsverksamhet och växthusnäringen har sammantaget de flesta arbetsplatser i staden. Dessa två branscher intar en ledande plats i Finland.

Närpes är centrum för växthusodlingen i Finland. Odlingen har anor från seklets början när Valdemar Mattfolk i Finby år 1916 odlade tomater i ett litet växthus. Idag finns här över 120 odlare och en totalareal på 99 hektar under glas och plast. Näringen är långt automatiserad och i Närpes produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna i Finland.

Den koncentrerade odlingen har gett kringeffekter som sorterings-, förpacknings-, transport- och försäljningsföretag, tillbehörshandel, teknisk service och rådgivningsverksamhet. Totalt beräknas växthusnäringen sysselsätta ca 1.200 personer i Närpes.

Ett flertal transport och logistikföretag svarar för att producerade varor förflyttas enligt kundernas önskemål. En växande andel av olika service- och tjänsteföretag garanterar ett utbud av kringtjänster för företag och privata hushåll.

I Närpes finns ett flertal vindkraftsparker. Sett till antalet vindkraftsparker och mängden vindkraftsverk hör Närpes till landets främsta kommuner där det produceras energi från vindkraft.

Som resmål lockar Närpes både inhemska och utländska besökare. Närheten till hav och skärgård, det svenska språket och Närpesdialekten, genuina miljöerna med sevärdheter som de unika kyrkstallarna, och evenemang som Tomatkarnevalen hör till stadens attraktioner som lockar turister.