Ledningsgruppen

Ledningsgruppen bereder gemensamma ärenden och fungerar som informationslänk mellan sektorerna och till stadsstyrelsen och sammanträder vanligtvis en gång per vecka.

Till ledningsgruppen hör stadsdirektören, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, bildningsdirektören, tekniska direktören och personalchefen.